Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Archív zmluvy

ZMLUVY 2015

Zmluva Odpady G a G
Zmluva o zabezpečení tech. zhodnotenia
Zmluva AUDANA AUDIT, s.r.o.
Dohoda o poskytnutí dotácie TJ Družstevník
SPP - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
Dohoda MOS
Dodatok k Dohode o MOS
Dodatok č. 1 k dohode č. 115/2015/§ 10
BETPRES - Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Poistka - požiarne auto
Zmluva o dielo - zhotovenie erbu
Rámcová Dohoda č. 1 RD/2015
Dohoda UPSVR
Zmluva o činnosti stavebného a technického dozoru a stavbyvedúceho
FÚRA - Dodatok 1/2015
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PACK

ZMLUVY 2014

Poistná zmluva - kanalizácia
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
FURA s.r.o. - Dodatok 1/2014
Zmluva o pôžičke Obec Rokycany - Betpres, s.r.o.
Zmluva GKÚ Bratislava
Zmluva o dielo č. 017/2014 - ČOV
Towercom, a.s. - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Zmluva o technologickej obsluhe ČOV
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva 2
Poistná zmluva - interaktívna tabuľa MŠ
MPC - Zmluva o účasti na projekte
MPC - Dodatok č. 1
Zmluva o termínovanom úvere
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
Dohoda UPSVR
Mandátna zmluva

ZMLUVY 2013

1 - Zmluva - poistenie požiarneho auta
2 - Poistná zmluva - žiaci MŠ
3 - Zmluva - audítorské služby
BETPRES, s.r.o. - Zmluva o nájme nebytových priestorov
BETPRES, s.r.o. - Zmluva o nájme pozemkov
BETPRES, s.r.o. - Dohoda o dohľade nad zariadením staveniska
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o nájme č. NZ/JF 2013-03
Rámcová zmluva č. 2/FV o finančnom sprostredkovaní
Dodatok č. 1 - FÚRA s.r.o.
Dodatok č. 2 - FÚRA s.r.o.
Poistná zmluva - hasičské auto
Dodatok č. 2 Zmluva o dielo zo dňa 20.03.2012
Dodatok č. 2 k MZ č. 24/8/2010
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva 1
Dodatok č.2/DZ221401206010102 k Zmluve o poskytnutí NFP
Zmluva o termínovanom úvere
Zmluva o Municipálnom úvere

ZMLUVY 2012

Zmluva Slov. vodoh. podnik - regulácia potoka
Zmluva Rokycany vs. právny zástupca obce Mgr. Karol Ševec
Zmluva-projekt.dokumentácia-Úprava Brežianskeho potoka
Zmluva - kataster nehnuteľnosti
Zmluva - externý projektový manažment - Regenerácia sídla
Kúpna zmluva - odkúpenie projekt. dokumentácie - Trafostanica
Dodatok k zmluve - Úrad vlády - Revitalizácia
Zmluva pripojovací plynovod, výmena kotla - OcÚ
Dodatok k zmluve - Fúra - vývoz odpadov 28.05.2012
Dodatok k zmluve - externý projektový manažment - ENVIROPROJEKT - Regenerácia sídla 28.05.2012
Dodatok k zmluve - stavebný dozor -DKI INVEST - Regenerácia sídla 28.05.2012
Dodatok k zmluve - Slovak Telekom - Biznis ISDN 29.05.2012
Dohoda ÚPSVaR - absolventská prax - 31.05.2012
Zmluva o dielo - stavebné práce - BETPRES -Regenerácia sídla
Rozpočet - stavebné práce - BETPRES - Regenerácia sídla
Úrazové poistenie - aktivačná činnosť 06.08.2012
Dodatok k zmluve - Slovak Telekom - internet 06.08.2012
Dodatok 2/2012 k zmluve - Fúra - z 05.09.2012
Zmluva ododávke plynu
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
Dohoda o predaji rybárskych lístkov
Zmluva - úprava verejného priestranstva - ISPA - Regenerácia sídla
Nájomná zmluva
Poistná zmluva č. 080-2023.335
Poistná zmluva č. 080 - 2023.335 - Dodatok č1

ZMLUVY 2011

Zml. o poskytovani asistencnej pomoci
Zml. č.92 o poskytovani hromadnych udajov z katastra nehnutelnosti
Oznamenie Kataster
Dodatok k zmluve T - Com
Dodatok c. 3 - Odpad
Zmluva č. 2011_010_ Jozef Guman
Datatrade
Dugas Zmluva - Mandatna
Fura Zmluva
Hydroarch zmluva
Úrad Vlády zmluva
ÚPSVaR Zmluva
Dodatok asistenna pomoc
Zmluva Audit 2011
Zmluva o pripojení SPP, a.s.