Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrokycany.sk spravuje Obec Rokycany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rokycany 

Adresa:
Obecný úrad Rokycany 
Rokycany č. 45
082 41 pošta Bajerov

IČO: 00327701

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Región: Čierna Hora, Eko Svinka 
Počet obyvateľov: 1 088 
Rozloha: 579 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1295 

Všeobecné informácie: obecrokycany@gmail.com
Podateľňa: obecrokycany@gmail.com
Starosta: Róbert Šoltis, +421948949505,  e-mail: obecrokycany@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecrokycany.sk

Sekretariát: 
Mobil:
 +421 911 531 394

E-mail: obecrokycany@gmail.com

Terénna sociálna práca: 

Mobil:  0911 538 255

E-mail: rokycany.teren@gmail.com

 

Kompetencie:
Obec Rokycany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rokycany je zriadený na Miestnom úrade v Rokycanoch.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk