Zmenšiť textZväčšiť text

Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 105)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
O2023/4 Objednávame si u Vás montáž ťažného zariadenia, + servis na Dacia Dokker Odb.: Obec Rokycany
Dod.: OLiLabel Group, s.r.o.
490 €
O2023/3 Objednávame si u Vás dodávku a montáž garážovej brány na hasičskú zbrojnicu v budove OcÚ Rokycany Odb.: Obec Rokycany
Dod.: OLiLabel Group, s.r.o.
3 000 €
O2023/2 Objednávame si u Vás stavebné práce v komunitnom centre v Rokycanoch. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Peter Fedor
1 525.76 €
O2023/1 Prosíme objednávku na práce: Zhotovenie epoxidových podláh na stavbe Komunitné centrum Rokycany Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Peter Stachura - SP
4 593.47 €
O2022/15 Objednávame si u Vás znalecký posudok na budovu Agrovýroby s.r.o., Rokycany 46 Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ing. Dušan Kvaska - REALCOM
500 €
O2022/14 Dodanie protipožiarnych dvojkrídlových dverí pre KC v Rokycanoch podľa cen. pon. P221195, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky Odb.: Obec Rokycany
Dod.: 2 v 1, s.r.o.
4 301.20 €
O2022/13 Objednávame si u Vás montáž drevených parapetov do obecnej sály. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Guman Peter
320 €
O2022/12 Objednávame si u Vás montáž ústredného kúrenia do nových tried v ZŠ v Rokycanoch Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ján Tartaľ
220 €
O2022/11 Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus Odb.: Obec Rokycany
Dod.: AUTO - IMPEX, s. r. o.
527.39 €
O2022/10 Dodávka vodoinštalačných prác podľa potrieb objednávateľa pri rekonštrukcii priestorov OcÚ a MŠ v období 03-09/2022 Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Pavol Pulík ml.
529 €
O2022/9 Dodávka dverí pre komunitné centrum v Rokycanoch podľa cenovej ponuky P220768, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky Odb.: Obec Rokycany
Dod.: 2 v 1, s.r.o.
3 819.01 €
O2022/8 kompozitná tabuľa, tlač,tlač na polymerickú fóliu. + laminácia /výdrž polepu cca 4-5 rokov/ Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Rastislav Timočko - ARTDESIGN
93.60 €
O2022/7 Dodávku sendvič. panelov s porezom 5EUR/ks x17 ks panel hr.40mm, obvodový - 72m2 á 25,11 EUR panel hr.40mm, strešný - 40m2 á 28,70 EUR Odb.: Obec Rokycany
Dod.: SAN CARE s.r.o.
3 040.92 €
O2022/6 Prieskum trhu na stavebný dozor pre stavbu "Regenerácia zelenej infraštruktúry v obci Rokycany" Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Eduard Tapšák
120 €
O2022/5 obj. VO realiz. projektu JPÚ k.ú.Rokycany, časť Svinka (zák.s níz. hodnotou podľa ZVO) Odb.: Obec Rokycany
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
300 €
O2022/4 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie, názov stavby: Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajne miesta na pitnú vodu Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Hujdičová Lenka, Mgr.
500 €
O2022/3 Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v trase vodojem - areál PD Odb.: Obec Rokycany
Dod.: MP KANAL service, s.r.o.
300 €
O2022/2 Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt: Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk, výzva IROP-PO7-SC73-2021-87 Odb.: Obec Rokycany
Dod.: kosťova s.r.o.
2 400 €
O2022/1 Lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí v trase vodojem - areál PD Odb.: Obec Rokycany
Dod.: MP KANAL service, s.r.o.
150 €
O2021/29 Objednávame si u Vás zneškodnenie odpadu po povodniach Odb.: Obec Rokycany
Dod.: FURA, s.r.o.
550 €
Generované portálom Uradne.sk