Zmenšiť textZväčšiť text

Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
O2022/1 Lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí v trase vodojem - areál PD Odb.: Obec Rokycany
Dod.: MP KANAL service, s.r.o.
150 €
O2022/2 Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt: Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk, výzva IROP-PO7-SC73-2021-87 Odb.: Obec Rokycany
Dod.: kosťova s.r.o.
2 400 €
O2022/3 Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v trase vodojem - areál PD Odb.: Obec Rokycany
Dod.: MP KANAL service, s.r.o.
300 €
O2022/4 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie, názov stavby: Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajne miesta na pitnú vodu Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Hujdičová Lenka, Mgr.
500 €
O2022/5 obj. VO realiz. projektu JPÚ k.ú.Rokycany, časť Svinka (zák.s níz. hodnotou podľa ZVO) Odb.: Obec Rokycany
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
300 €
O2022/6 Prieskum trhu na stavebný dozor pre stavbu "Regenerácia zelenej infraštruktúry v obci Rokycany" Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Eduard Tapšák
120 €
O2022/7 Dodávku sendvič. panelov s porezom 5EUR/ks x17 ks panel hr.40mm, obvodový - 72m2 á 25,11 EUR panel hr.40mm, strešný - 40m2 á 28,70 EUR Odb.: Obec Rokycany
Dod.: SAN CARE s.r.o.
3 040.92 €
O2022/8 kompozitná tabuľa, tlač,tlač na polymerickú fóliu. + laminácia /výdrž polepu cca 4-5 rokov/ Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Rastislav Timočko - ARTDESIGN
93.60 €
O2022/9 Dodávka dverí pre komunitné centrum v Rokycanoch podľa cenovej ponuky P220768, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky Odb.: Obec Rokycany
Dod.: 2 v 1, s.r.o.
3 819.01 €
O2022/10 Dodávka vodoinštalačných prác podľa potrieb objednávateľa pri rekonštrukcii priestorov OcÚ a MŠ v období 03-09/2022 Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Pavol Pulík ml.
529 €
O2022/11 Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus Odb.: Obec Rokycany
Dod.: AUTO - IMPEX, s. r. o.
527.39 €
Generované portálom Uradne.sk