Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Lesné pozemkové spoločenstvo Rokycany

Členovia Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany:

Výbor:

  1. MIHAĽ Miroslav
  2. Ing. ČOP Viktor
  3. Ing. VAŠKOVÁ Miroslava
  4. ŠOLTIS Marek
  5. MIHAĽ Martin
  6. RUSINKO Ján
  7. OLEJÁR Ján

Predseda výboru: MIHAĽ Miroslav, t.č.: 0908 331 883

Podpredseda výboru: Ing. ČOP Viktor, t.č.: 0917 309 103

Pokladník: Ing. VAŠKOVÁ Miroslava, t.č.: 0907 621 119

Dozorná rada: 

  1. PULIK Pavol - predseda
  2. PRUSÁKOVÁ Darina
  3. MAGDA Milan

Pokladničné hodiny: Sobota od 16:00 - 20:00 hod.
Číslo účtu spoločenstva pre úhradu za poskytnuté drevo:   SK95 0200 0000 0031 4257 1451

Dokumenty na stiahnutie