Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Rímskokatolícky kostol

 

V 30. rokoch 14. storočia existovala v Rokycanoch fara. Pôsobil tu farár Ján. V čase reformácie katolícka farnosť zanikla. 

Rímskokatolícky kostol bol postavený koncom 14. storočia a obnovený po roku 1462.

Pri obnove dostal nové, polygonálne uzavreté presbytérium namiesto starej svätyne so štvorcovým pôdorysom. Prestavba je datovaná neskorogotickým portálom nad sakristiou, ktorá má nad oblúkom oslieho chrbta v kamennom ostení erb Uhorska a mesta Košíc.

V roku 1756 bol kostol zaklenutý a okná pozmenené. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a drevenou vstavanou vežou je zaklenutá valenou klenbou. V presbytériu je zachované gotické pastofórium s hlavou Krista a neskorogotický portál, ale už bez pôvodných gotických drevených dvier. Staré gotické zariadenie pochádzalo z Košíc a okolo roku 1900 bolo prevezené do Budapešti.

Rokycanskí rímskokatolícky veriaci spadali pod farnosť v Bajerove, ktorá bola zriadená 15. apríla 1798. Zo sedliackej farnosti vybrali Bajerov. Kvačany a Žipov, zo svinianskej Brežany a z radačovskej Rokycany. Týchto päť obcí vytvorilo novú farnosť.

Prvým farárom sa stal Michal Tomaskievics. Pôsobilo tu veľa farárov. V rokoch 1974 až 1990 tu pôsobil aj P. Lukáš Ladislav Vrábeľ, OFM, pričom za jeho pastoračnej služby v roku 1975 bola na starých základoch postavená nová fara. Od roku 1990 pôsobil vo farnosti ThDr. Pavol Čech.

V roku 2001 bola prevedená aj rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola, robila sa izolácia okolo kostola. V roku 2002 bola natretá jeho strecha.

 

Oficiálne stránky farnosti : http://www.farnostbajerov.sk/