Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 59)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
09/2023 Prenájom nebytových priestorov na „reštauračná činnosť a mobilný predaj jedla” Odb.: D.I. s.r.o.
Dod.: Obec Rokycany
370 €
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_247 Poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
2110056758 Rozšírenie predmetu poistenia číslo: 2110038637 o nový nehnuteľný majetok Odb.: Obec Rokycany
Dod.: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
431.37 €
08/2023 Prenájom priestorov vo vlastníctve obci na využitie predajne potravín a zmiešaného tovaru Odb.: Eva Sopková
Dod.: Obec Rokycany
370 €
2110038637 Poistná zmluva. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
402.13 €
14/VO/09/2023/PL-KSVO Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania - nákup zemného plynu Odb.: Obec Rokycany
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
400 €
12/VO/09/2023/EL-KSVO Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania - nákup elektrickej energie Odb.: Obec Rokycany
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
400 €
07/2023 Predaj pozemkov a nehnuteľností v prospech kupujúceho. Odb.: Štefánia Šoltisová
Dod.: Obec Rokycany
856.80 €
25Cb/25/2023 Urovnanie sporných nárokov zo súdneho sporu. Odb.: CS - PROJEKT s.r.o.
Dod.: Obec Rokycany
5 984.25 €
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/37/054/2084 Dodatkom sa mení text Článku III. Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Rokycany
0 €
6/2023 Prenájom nebytových priestorov. Odb.: AGROVÝROBA, spol. s r.o.
Dod.: Obec Rokycany
137.67 €
05/2023 Prenájom nebytových priestorov. Odb.: Emília Sabolová - SATEX
Dod.: Obec Rokycany
236 €
KRHZ-PO-VO-133-035/2023 Darovanie hnuteľných vecí vo vlastníctve SR - nákladný príves. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
5190060496 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri plnení pracovných úloh počas uvedeného projektu. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
48.50 €
323 0800 Poskytnutie dotácie pre DHZ obce. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
Dodatok č. 1 Zmeny k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.9.2020. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: TENES, s.r.o.
7 500 €
23/37/054/2084 Poskytovanie finančného príspevku Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Rokycany
1 711.50 €
ND 42/2023 Odber a zhodnocovanie dreveného odpadu Odb.: KRONOSPAN, s.r.o.
Dod.: Obec Rokycany
0 €
96/001/23 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
250 000 €
Aktivačný formulár Munipolis Používanie komunikačného systému MUNIPOLIS. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: MUNIPOLIS s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk