Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Archív objednávky

Objednávky v roku 2015

1 - objednávka na visiace zámky
2 - objednávka na reviziu el. zariadenia
3 - objednávka na vyhodnotenie ČOV
4 - objednávka na inzerciu
5 - objednávka na inzerciu
6 - objednávka VOK
7 - objednávka na opravu PC
8 - objednávka na napojenie OcÚ
9 - objednávka - audit
10 - inzercia na novú voľbu HK
11 - objednávka na kanc. potreby
12 - objednávka na drvenie konárov
15 - objednávka na reklamné predmety
14 - objednávka na propagáciu obce
13 - objednávka na naplnenie tonerov
16 - objednávka na pečiatky
17 - objednávka na prepravu vozidla Tatra T 148
18 - objednávka na opravu mosta
19 - objednávka na kalibráciu meradla odpadových vôd
20 - objednávka - metrologické výkony
21 - objednávka na zhotovenie erbu
22 - objednávka na Kuka nádoby
23 - objednávka banner, plagáty, pozvánky
24 - objednávka na strešnú krytinu
25 - objednávka na prenosné WC
26 - objednávka na rozbor vody
27 - objednávka na autobatérie DHZ
28 - objednávka na spracovanie PD
29 - objednávka na revíziu HP
30 - objednávka C.M.R. Slovakia, s.r.o.
31 - objednávka na posypovú soľ

Objednávky v roku 2014

1 - objednávka na prenájom kontajnerov
2 - objednávka na opravu poruchy VO
3 - objednávka na prebíjanie kanal. potrubia
4 - objednávka na nákup stravných lístkov
5 - objednávka na opravu akumul. pecí a prepojenie pož. sirény
6 - objednávka - rozbor vody
7 - objednávka FURA
8 - objednávka na opravu lavičky
9 - objednávka Památná tabuľa
10 - objednávka FÚRA
11 - objednávka na nákup stravných lístkov
12 - objednávka na opravu VO
13 - objednávka na kontrolu elektrického vedenia
14 - objednávka rozhlasového vedenia
15 - objednávka na zástavy
16 - objednávka na opravu VO

Objednávky v roku 2013

1 - stravné lístky
2 - harmonogram vývozu kom. odpadu
3 - úprava web. stránky
4 - dovoz kameňa na posyp ciest a chodníkov
5 - objednávka na opravu vedenia miestneho rozhlasu
6 - objednávka na ťahanie žumpy v MŠ
7 - objednávka - použitý plastový kontajner
8 - objednávka na ťahanie žumpy v MŠ
9 - objednávka stravné lístky
10 - objednávka - prenájom kontajnerov
11 - objednávka na vývoz fekálií
12 - objednávka na znalecký posudok
13 - objednávka na právne služby
14 - objednávka na vývoz fekálií
15 - objednávka na stravné lístky
16 - objednávka - zistiť oprávnené náklady zhotoviteľa na Dom smútku
17 - objednávka na prenájom kontajnerov
18 - objednávka na nákup strav. lístkov
19 - objednávka na vývoz žumpy v MŠ
20 - objednávka na odpojenie podružného merania
21 - objednávka na opravu MK
22 - objednávka - zvislé dopravné značenie
23 - objednávka na opravu rozhlasu v DS

Objednávky v roku 2012

1 - Kataster
2 - Znalecký posudok
3 - Učebné pomôcky SŠZŠ
4 -Stravné lístky PRK 2011
5 - Plastové 1100 l kontajnery na plasty a sklo
6- stravné lístky
7 - Bajerovský potok - úprava
8 - Komunitný plán
9 - Kontajnery
10 - Stravné lístky
11 - kontajnery na plasty a sklo
12 - stravné lístky
13 - nákup KUKA nádob na odpad
14 - stravné lístky
15 - Objednávka - žiadosť o dodávku zem. plynu
16 - objednávka - Obecný rozhlas
17 - objednávka - dovoz lomového kameňa
18 - objednávka stravné lístky
19 - objednávka kameňa na zimnú údržbu
20 - objednávka - výmena hlavného ističa
21 - objednávka - oprava ver. osvetlenia a MR

Objednávky v roku 2011

SKMBT_22311032912500_0005
SKMBT_22311032912500_0004
SKMBT_22311032912500_0003
SKMBT_22311032912500_0002
SKMBT_22311032912500_0001
Obj. DOXX s.r.o. Apríl 2011 0006 stravn+ę l+şstky
Objednávka č. 7 DOXX s.r.o.
Obj. 8 BONA FIDE Prešov
Objednávka č.9
10-výroba dverí do MŠ
11-svietdlá
12 učebné pomôcky
13 stravné lístky
14 montážna plošina
15 Asfaltovanie
16 dopravné zrkadlo