Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Archív faktúry

FAKTÚRY V ROKU 2015

Faktúry 01/2015
Faktúry 02/2015
Faktúry 03/2015
Faktúry 04/2015
Faktúry 05/2015
Faktúry 06/2015
Faktúry 07/2015
Faktúry 08/2015
Faktúry 09/2015
Faktúry 10/2015
Faktúry 11/2015
Faktúry 12/2015

Tabuľka Faktúry 2014

FAKTÚRY V ROKU 2013

Faktúry došlé 01/2014
Faktúry došlé 02/2014
Faktúry došlé 03/2014
Faktúry došlé 04/2014
Faktúry došlé 05/2014
Faktúry došlé 07/ 2014
Faktúry došlé 06/2014
Faktúry došlé 08/ 2014
Faktúry došlé 09/2014
Faktúry došlé 10/2014
Faktúry došlé 11/2014
Faktúry došlé 12/2014

Tabuľka Faktúry 2013

FAKTÚRY V ROKU 2013

Faktúry 01/2013
Faktúry 02/2013
Faktúry vystavené 03/2013
Faktúry došlé 03/2013
Faktúry došlé 04/2013
Faktúry došlé 05/2013
Faktúry došlé 06/2013
Faktúry došlé 07/2013
Faktúry došlé 09/2013
Faktúry došlé 11/2013
Faktúry došlé 12/2013
Faktúry 8/2013
Faktúry 10/2013

Tabuľka Faktúry 2012

FAKTÚRY V ROKU 2012

Faktúry JANUÁR 2012
Faktúry FEBRUÁR 2012
Faktúry MAREC 2012
Faktúry APRÍL 2012
Faktúry MÁJ 2012
Faktúry JÚN 2012
Faktúry JÚL 2012
Faktúry AUGUST 2012
Faktúry SEPTEMBER 2012
Faktúry OKTÓBER 2012
Faktúry NOVEMBER 2012
Faktúry DECEMBER 2012

Tabuľka Faktúry 2011

Faktúra

Suma

AJFA AVIS s.r.o. Fa č. 20110667 48,00 €
CBS spol s.r.o. Fa č. OF_11_0068 19,12 €
DD21 s.r.o. Fa č. 110036 89,32 €
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregionu Šariš
Fa č. 2010020
104,31 €
VIJOFEL s.r.o. Fa č. 91300080 46,15 €
Slovenská pošta a.s. Fa č. 1273210 13,90 €
IFOsoft Fa č. 112701420 47,28 €
FLORIAN s.r.o. OFPO2011019 94,46 €
DOXX Fa č. 3213570206 381,00 €
VSS Fa č. 7494797407 690,00 €
INPROST spol s.r.o. Fa č. 1813133 7,25 €
T-Mobile Fa č. 7101041592 139,09 €
SOZA Slovensko 18,00€
A.S.A. Fa č. 0156001005 515,02 €
COOP Jednota Fa č. 1064 602,00 €
COOP Jednota Fa č. 1063 299,35 €
T - Com Fa č. 9722959083 32,28 €
AQUA trade Slovakia Fa č. 11100240 49,13 €
VIJOFEL a.s. Fa č. 91300276 42,12 €
Obec Rokycany Fa č. 20102 58,20 €
VSE Fa č. 7494795688 2292,00 €
T - Mobile Fa č. 7102098267 164,23 €
ELARIN s.r.o. Fa č. 2011_027 129,00 €
SOZA Fa č. 211106245 18,00 €
Obec Rokacany Fa č.201103 66,60 €
Anton Kollár Fa č. 2011023 40,91 €
COOP Jednota Fa č. 2101 339,31 €
COOP Jednota Fa č. 2102 786,45 €
T - Com Fa č. 0723976813 26,63 €
T - Com Fa č. 2723976842 59,60 €
ASA Fa č. 0156001042 486,70 €
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť 170,54 €
Asistenčné služby socialnej pomoci Šariš 04,31 €
SOZA Slovenský 2111108674 14,28 €
MM Mark, s.r.o. 211029 36,00 €
Jozef Guman - Podnik služieb 2011/162 327,44 €
T-mobile a.s. 7103173759 113,92 €
Viktor Baláž 20110012 286,78 €
T-com, a.s. 0724991402 29,84 €
COOP Jednota Prešov 3014 808,50 €
COOP Jednota Prešov 3013 419,52 €
A.S.A. Slovensko spol. s r.o. 0156001078 488,74 €
Viktor Baláž 20110013 243,46€
Rokycany 201104 73,00€
Anton Kollár 2011039 40,70 €
A.S.A. Slovensko spol. s r.o. 0158003525 6,96 €
Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora 201112 70,00€
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3213570457 378,00€
DD21 s.r.o. 110339 35,00€
Viktor Baláž 20110017 284,39 €
Obce info 1310 54,96 €
PDP Sedlice 033022011 209,20 €
Jozef Guman - Podnik sluzieb 2011216 291,44 €
Fordat, s.r.o. 2011234 34,80 €
VSE a.s. 690,00€
VSE a.s. 2290,00€
T-mobile a.s. 119,22 €
SOZA 2111112342 18,00 €
Anton Kollár 2011059 101,00 €
Rokycany 201106 58,00 €
A.S.A. SLOVENSKO spol .s r .o. 511,63 €
T-com a.s. 31,37 €
COOP Jednota 284,41 €
COOP Jednota 721,35 €
Vítezslav Fischer 58,50 €
Camea computers system 54,92 €
Jozef smrhola - olymp 503,24 €
Mária Marcinková- DAMAD 747,00 €
Viktor BALAZ 623,47 €
T-mobile a.s. 129,73 €
A.S.A. Slovensko spol. s r.o. 488,61 €
Slovak Telecom, a.s. 30,34 €
Poradca, s.r.o. 4,48 €
Slovgram 33,50 €
COOP Jednota Prešov 997,50 €
COOP Jednota Prešov 385,42 €
Anton Kollár Mäsiarstvo Tony 11,90 €
Obec Rokycany 73,20€
Poradca Podnikateľa 70,17 €
Slovenská Pošta , a.s. 11,20 €
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš 104,31 €
BTS - PO s.r.o. 24,97€
Ing. Janka Hirjaková 540,00€
DD21 s.r.o. 35,00€
Jozef Guman - Podnik služieb 357,38€
Camea computer systems a.s. 36,00€
R.D.Tech Radoslav Dugas 150,00€
T- Mobile a.s. 132,01 €
MM Mark, s.r.o. 36,00€
Obec Rokycany 65,60€
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY 28,70€
Seman Lukáš 240,00€
Slovak Telekom, a.s. 28,74€
A.S.A. Slovensko spol, s.r.o. 520,90€
Marek Oravec 38,85€
COOP Jednota Prešov , spotrebné družstvo 920,85€
COOP Jednota Prešov , spotrebné družstvo 374,13€
Elko-Servis Kovaľ Ján 345,00€
DOXX Stravné lístky spol, s.r.o. 363,00€
LIMPO , s.r.o. 679,60€
PP Comp 52,75€
IFO soft, s.r.o. 29,88€
LUX Prešov, s.r.o. 62,76€
DATATRADE, s.r.o. 48,00€
VSE, a.s. 690,00€
VSE, a.s. 2290,00€
Ing. Kozák Konštantín 204,60€
A.S.A.Slovensko spol., s.r.o. 488,99€
Slovak Telekom, a.s. 37,06€
T-mobile, a.s. 99,66€
Slovenský pozemkový fond 15,00€
SOZA 18,00€
TLT , s.r.o. Svidník 151,98€
Jozef Guman - Podnik Služieb 299,44€
Poradca Podnikateľa spol, s.r.o. 19,98€
Dráčik - Duvi, s.r.o. August 67,98€
Ferex, s.r.o. August 720,00€
LIM PO s.r.o. August 354,00€
T- Mobile, a.s. August 100,76€
UDUCAPLAY, s.r.o. August 317,90€
BONA FIDE Prešov, s.r.o. August 300,00€
Slovak Telekom, a.s. August 29,94€
A.S.A. Slovensko spol, s.r.o. 535,33€
VSE, a.s. 2290,00€
ELEKTRO IN s.r.o. 1122,43€
ASFALT, s.r.o. 1599,74€
HYDROARCH,s.r.o. 10638,70€
HYDROARCH, s.r.o. 2597,04€
HYDROARCH, s.r.o. 1185,60€
Viktor Baláž 1092,45€
MOVIR, s.r.o. 1098,00€
HYDROARCH, s.r.o. 4676,00€