Zmenšiť textZväčšiť text

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 20.06.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU.....

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 20.06.2022 o 10:00 hod. do odvolania. 


Zoznam článkov: