Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Návrh VZN č. 5/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške príspevku a spôsobe platenia jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany