Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh VZN č. 4/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany