Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh VZN č. 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Rokycany