Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh VZN 1/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriadovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

 07.03.2023


Zoznam článkov: