Zmenšiť textZväčšiť text

DÔLEŽITÝ OZNAM RVPS K VÝSKYTU VTÁČEJ CHRÍPKY

 18.01.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov / ďalej len RVPS/ podľa § 8 ods.3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
NARIAĎUJE OPATRENIA
pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky /aviárnej influenzy/, ktorá bola potvrdená dňa 17.1.2023 v malochove hydiny v obci Bzenov a môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Za týmto účelom RVPS Prešov

 Vymedzuje ochranné pásmo - minimálne 3 km: katastrálne územia obcí:
Bzenov, Rokycany, Janov, Radatice

 

 


Zoznam aktualít: