Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

DÔLEŽITÝ OZNAM RVPS K VÝSKYTU MORU VČELIEHO PLODU

 07.06.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, príslušná podľa § 8 ods. 3, písm. e/ a v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“)

n a r i a ď u j e

- fyzickým osobám:  chovatelia včiel v ohnisku a v ochrannom pásme a asistenti úradného veterinárneho lekára poverení prehliadkami v ohnisku a ochrannom pásme
- právnickým osobám: Obec Rokycany, Obec Bzenov, Obec Janov, Obec Bajerov, Obec Brežany, Obec Kojatice, Mesto Prešov

o p a t r e n i a
na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.


Klinický nález moru včelieho plodu bol potvrdený laboratórnym vyšetrením vzoriek včelieho plodu v protokoloch o skúškach č. 8202/2023 a č. 8780/2023 v referenčnom laboratóriu pre vzorky včiel v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave, Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne, ktoré boli odobraté na dvoch včelniciach v obci Rokycany v dňoch 22.05.2023 a 01.06.2023.

Choroby včiel  - PDF

  Foto zdroj: www.svps.sk


Zoznam aktualít: