Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

DHZ

Požiarníctvo v obci sa datuje od roku 1924. Organizovanou činnosťou sa stáva až po Druhej svetovej vojne. V roku 1949 iniciatívou občanov bola postavená hasičská strážnica ako jedna z prvých v obvode. Občania do nej zakúpili motorovú striekačku PPS 12. Predtým slúžila ručná striekačka, obsluhovaná požiarnym družstvom a ťahaná ľuďmi alebo konským záprahom. Motorová striekačka z roku 1949 sa zachovala dodnes a v prípade núdze je akcieschopná.

Členovia požiarneho zboru aktívne pomáhali obyvateľom obce, postihnutým povodňami v roku 1998. a túto prácu boli ocenení prezidentom DPO SR. Pri druhej povodni v roku 1999 boli požiarnici znova ocenení za svoju prácu. Za odstraňovanie následkov povodne DPO Rokycany obdržal dňa 26.11.1999 ďakovný list od Prezídia DPO SR. V roku 2004 DHZ v Rokycanoch oslávilo svoje 80. výročie založenia DHZ v obci.

Požiarníctvo zapustilo v Rokycanoch zdravé korene, nakoľko dosahuje dobré výsledky v rôznych súťažiach. Pravidelne sa zúčastňujú na súťažiach v požiarníckom športe. Trikrát boli organizátormi tejto obvodnej súťaže. Účasť je masová a v posledných rokoch sa do nej zapájajú až tri družstvá, medzi nimi aj družstvo žien. Na súťažiach sa umiestňujú s výraznými úspechmi a viackrát aj s postupom do vyšších súťaží.

V súčasnosti má organizácia viac ako 80 členov. Vlastní motorové požiarne vozidlo T 138 ASC, PPS 12 a PS 8. Členovia požiarneho zboru sa vzorne starajú o zverenú techniku a všetky opravy vykonávajú svojpomocne.

Bývalý predseda DPO v Rokycanoch pán František Šoltés bol dňa 2. augusta 2002 prizvaný do Trenčína, aby si prevzal ocenenie ako zaslúžili člen DPO SR. Na odovzdávaní ocenenia sa zúčastnil s manželkou, starostom obce Petrom Šoltisom a so zástupcom okresu pánom Mikolajom.

Práce na vodojeme