•  
Prehrať celé video
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Aktuality

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  06. AUG 2024
  Utorok
 • Papier
  30. AUG 2024
  Piatok
 • Sklo
  30. JÚL 2024
  Utorok
 • Jedlé oleje a tuky
  18. JÚL 2024
  Štvrtok
 • Elektro odpad a kovové obaly
  26. NOV 2024
  Utorok
ROKYCANY Počasie

OBEC Rokycany

Palatín Omodej v roku 1295 potvrdil darovanie dediny Kojatice zemanovi Beňadikovi. Pri tejto príležitosti vznikli listiny, ktoré pri popise chotára darovanej dediny uvádzajú rokyciansky mlyn a dedinu Rokycany s ustáleným chotárom. Z týchto dokumentov vyplýva, že Rokycany jestvovali už pred rokom 1295 a že tamojší obyvatelia pestovali obilniny.

V písomnostiach z 13. až 16. storočia sa vyskytujú pravidelne pod názvom Berky, koreniacom pravdepodobne v nárečovej podobe slova breh. V 16. storočí sa ojedinele dostal do písomností druhý slovenský názov Rokycany, koreniaci v nárečovom šarišskom pomenovaní stromu rakyta (rokyta). Názov Berky zostal len úradným maďarským názvom tejto dediny. Nejasný zostáva pôvod dediny, hoci je pravdepodobné, že jestvovala už v 13. storočí.