facebook

Aktuality

USMERNENIE STAROSTU OBCE

 01.04.2020

USMERNENIE

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a nariadenia hlavného hygienika žiadame obyvateľov obce Rokycany, aby dodržiavali nasledujúce nariadenia:

  • nosenie rúšok alebo iných ochranných predmetov zakrývajúcich nos a ústa na verejnosti;
  • striktné dodržiavanie karanténnych opatrení a to či už sa jedná o karanténnu dobrovoľnú alebo nariadenú. V priebehu karanténny (14 dní) jednotlivec a všetci členovia jeho spoločnej domácnosti ostávajú v domácej karanténne – nevychádzajú mimo územia svojho domu, neprijímajú návštevy, nezúčastňujú sa na verejnom živote. Nevyhnutné nákupy si môžete zabezpečiť prostredníctvom príbuzných, avšak bez ich vstupu do domácnosti alebo na obecnom úrade, tel. č.: 0911 531 396 – starosta obce, 0911 531 394 – referentka obecného úradu, 0911 538 255 – terénna sociálna pracovníčka;
  • čas nákupov, ktorý je vymedzený pre seniorov od 9:00 hod. do 12:00 hod.;
  • zvýšenie osobnej hygieny – umývanie rúk.

V Rokycanoch 1.4.2020

                                                                                 Miloš Jaš

                                                                              starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu