facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
07/09/2022 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktoré Prevádzkovateľ sprúva vo svojich informačných systémoch. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: T-MAPY s. r. o.
0 €
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke elektriny za nižšie uvedených podmienok. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
06/08/2022 Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: EuroGeo - CADaster s.r.o.
16 476.49 €
05/08/2022 Prenajímateľ ako vlastník prenecháva nájomcovi do užívania plochu o výmere 1 m² Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Packeta Slovakia s. r. o.
1 €
04/2022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku
50 €
Dodatok 2/2022 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu Odb.: Obec Rokycany
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
ZLP00327701 Záväzok Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy a záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi prevádzkové služby IS DCOM a ďalšie služby. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
2022/2023 Opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa požiadaviek (druh, množstvo) kupujúceho realizované v súlade s Nariadením vlády SR. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
ZM_SEP-IMRK3-2022-004131 Miestna občianska poriadková služba v obci Rokycany Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
64 809.36 €
MC10062022 Záväzok WEBEXU zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku a zodpovedajúcu špecifikáciám uvedených v prílohách tejto zmluvy a poskytovať klientovi služby v oblasti webhostingu. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
55 €
4/2022 Prenájom nehnuteľnosti za účelom uskutočňovania projektu s názvom "Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu" Odb.: Obec Rokycany
Dod.: AGROVÝROBA, spol. s r.o.
1 €
ZM_SEP-IMRK3-2022-003711 Rokycany - Za Svinkou, vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21 546 €
ZM_SEP-IMRK3-2022-003717 Rokycany - Jastrabie, vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20 314.80 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Kalednár zvozu odpadu