facebook

Samospráva

Orgány obce Rokycany

Starosta obce: Miloš Jaš 

                          0911 531396

Zástupca starostu obce: Jozef Husár

                         

  Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Marián Dolinský
  2. Radko Gábor
  3. Pavol Godla
  4. Jozef Husár
  5. Rastislav Jarkovský
  6. Marek Husár
  7. Róbert Šoltis

Kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský

Podateľňa OcÚ:                              

        Tel. č.: 051/7783136, 0911 531 394

Riaditeľka MŠ:

                            Tel.č.: 0911 531 393

Terénne sociálne pracovníčky

        Tel. č.:  0911 538 255

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu