facebook

Samospráva

Orgány obce Rokycany

Starosta obce: Ján Kovalik

Zástupca starostu obce: Rastislav Jarkovský

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Beáta Beňková
  2. Pavol Dužda
  3. Tibor Godla
  4. Radko Gábor
  5. Róbert Šoltis
  6. Ing. Radoslav Šoltis

Kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský

Podateľňa OcÚ:                              

        Tel. č.: 051/7783136, 0911 531 394

Riaditeľka MŠ: Erika Benčeková - dočasne poverená riadením

                            Tel.č.: 0911 531 393

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu