facebook

DHZ

Požiarníctvo v obci sa datuje od roku 1924. Organizovanou činnosťou sa stáva až po Druhej svetovej vojne. V roku 1949 iniciatívou občanov bola postavená hasičská strážnica ako jedna z prvých v obvode. Občania do nej zakúpili motorovú striekačku PPS 12. Predtým slúžila ručná striekačka, obsluhovaná požiarnym družstvom a ťahaná ľuďmi alebo konským záprahom. Motorová striekačka z roku 1949 sa zachovala dodnes a v prípade núdze je akcieschopná.

Členovia požiarneho zboru aktívne pomáhali obyvateľom obce, postihnutým povodňami v roku 1998. a túto prácu boli ocenení prezidentom DPO SR. Pri druhej povodni v roku 1999 boli požiarnici znova ocenení za svoju prácu. Za odstraňovanie následkov povodne DPO Rokycany obdržal dňa 26.11.1999 ďakovný list od Prezídia DPO SR. V roku 2004 DHZ v Rokycanoch oslávilo svoje 80. výročie založenia DHZ v obci.

Požiarníctvo zapustilo v Rokycanoch zdravé korene, nakoľko dosahuje dobré výsledky v rôznych súťažiach. Pravidelne sa zúčastňujú na súťažiach v požiarníckom športe. Trikrát boli organizátormi tejto obvodnej súťaže. Účasť je masová a v posledných rokoch sa do nej zapájajú až tri družstvá, medzi nimi aj družstvo žien. Na súťažiach sa umiestňujú s výraznými úspechmi a viackrát aj s postupom do vyšších súťaží.

V súčasnosti má organizácia viac ako 80 členov. Vlastní motorové požiarne vozidlo T 138 ASC, PPS 12 a PS 8. Členovia požiarneho zboru sa vzorne starajú o zverenú techniku a všetky opravy vykonávajú svojpomocne.

Bývalý predseda DPO v Rokycanoch pán František Šoltés bol dňa 2. augusta 2002 prizvaný do Trenčína, aby si prevzal ocenenie ako zaslúžili člen DPO SR. Na odovzdávaní ocenenia sa zúčastnil s manželkou, starostom obce Petrom Šoltisom a so zástupcom okresu pánom Mikolajom.

Cyklistické preteky
Cyklistické preteky
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme
	Práce na vodojeme

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Kalednár zvozu odpadu