facebook

Aktuality

Dôvodová správa k dodatku č. 1/2016 k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) obce Rokycany k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016

 28.11.20161 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu