facebook

Aktuality

Pomôžme chrániť deti v ohrození

 24.10.2021

Vážení zástupcovia subjektov – základných a stredných škôl, obcí, neziskových organizácií,

z pozície koordinátorky ochrany detí pred násilím, ktorá pôsobí pre územný obvod ÚPSVaR Prešov Vás chcem poprosiť o zverejnenie priložených letákov k Národnej linke na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K na Vašich webových stránkach, prípadne na iných viditeľných miestach, ktoré máte k dispozícii. Prílohou e-mailu je zároveň tlačová správa  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z júna 2021, kde nájdete bližšie informácie o fungovaní národnej linky.

Z dôvodu dlhodobo vnímanej celospoločenskej potreby pomoci deťom v ohrození bola tento rok spustená linka, kde vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk  alebo cez mobilnú aplikáciu. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

Nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným deťom podať pomocnú ruku aj takouto formou, zverejnením informácií na dostupných miestach. Umiestnením plagátu alebo letáku na viditeľných miestach podporíme šírenie kontaktov pomoci aj priamo ľuďom, ktorých sa násilie týka.

V prípade doplňujúcich otázok ma neváhajte kontaktovať. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

 

Prajem všetko dobré.

S pozdravom

 

PhDr. Martina Kormošová, PhD.

Koordinátorka ochrany detí pred násilím Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím Sekcia rodiny

Aktuality / Pomôžme chrániť deti v ohrození

Aktuality / Pomôžme chrániť deti v ohrození

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Kalednár zvozu odpadu