facebook

Aktuality

OZNÁMENIE RODIČOM DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU

 24.08.2021

OZNÁMENIE RODIČOM DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU

ako zriaďovateľ Základnej školy Rokycany oznamujem, že v školskom roku 2021/2022 v ZŠ Rokycany, Rokycany 46, 082 41 Bajerov prebieha podľa platného VZN 1/2021 výučba detí ročníkov 1-4.

Žiadame rodičov, ktorých detí navštevujú 5 a vyšší ročník Základnej školy o ich zapísanie do ZŠ Bajerov a to podľa školského obvodu, alebo inej Základnej školy podľa vlastného výberu.

Žiadame rodičov, ktorých deti majú navštevovať 0-tý ročník, aby kontaktovali riaditeľku MŠ s umiestnením dieťaťa do triedy predškolákov.

Ako zriaďovateľ ZŠ Rokycany a starosta obce Rokycany upozorňujem, že u všetkých detí sa jedná o povinnú školskú dochádzku, za ktorú je zodpovedný v prvom rade rodič. V prípade, že dieťa nenastúpi na povinnú školskú prípravu, Legislatíva ma zaväzuje postúpiť záškoláctvo na úrady, čo je možné riešiť aj v trestno-právnej rovine iných inštitúcií.

V Rokycanoch 23.08.2021

                                                                                        Miloš Jaš

                                                                                     starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu