facebook

Aktuality

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

 12.07.2021

Č. p.: 1036/2021

Rokycany: 11.07.2021                                                       

VYHLÁSENIE III. STUPŇA POVODŇOVEJ AKTIVITY

Obec Rokycany v súlade s výkonom samosprávy podľa §4, ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy ochrany pred povodňami podľa §11, ods. 5 písm. b) Zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákona o ochrane pred povodňami), v súlade s ustanovením §11, písm. a) a §26, písm. b) 1 zákone o ochrane pred povodňami

A.

Vyhlasujem

III. stupeň povodňovej aktivity

Na území obce Rokycany dňa 11.07.2021 od 17:00 hod. podľa ustanovenia §11 Zákona o ochrane pred povodňami

Odôvodnenie: V dôsledku prudkej búrky a prívalovej vody došlo k zaplaveniu osady za Svinkou. Voda udrela do osady z polí. Prívalom boli zaplavené 2 domy a garáž, z ktorých dobrovoľný hasiči odčerpávali vodu. Nános z polí znečistil studne s pitnou vodou. Hlásenie bolo vykonané prostredníctvom linky 112. V dôsledku povodne boli povolaní príslušníci DHZ, zamestnanci obce, občania a dobrovoľníci.

Z uvedených dôvodov bol na území obce Rokycany vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity.

B.

Prikazujem

  1. Zabezpečiť vyhlásenie všetkými dostupnými oznamovacími prostriedkami.
  2. Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich pokynov dotknutých organizácií nachádzajúcich sa na území obce.
  3. Zabezpečiť pitnú vodu pre domácnosti, v ktorých bola znečistená pitná voda.

C.

Tento príkaz nadobúda účinnosť od 11.07.2021

                                                                                          Miloš Jaš

                                                                                        starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu