facebook

Aktuality

Úprava znenia uznesenia 25/2021

 15.03.2021

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

NÁVRH UZNESENIA – úprava návrhu uznesenia č. 25/2021

Uznesenie č. 25/2021 a)        Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Rokycany v zmysle §18, odst. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s úväzkom 0,2 a nástupom do funkcie od 01.05.2021

                     25/2021 b) Obecné zastupiteľstvo určuje komisiu na otvorenie obálok prihlásených kandidátov v zložení 3 členov

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Ktorá najneskôr do 25.04.2021 zasadne a preverí náležitosti zaslaných prihlášok

                     25/2021 c) obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob voľby HK

V Rokycanoch 14.03.2021


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu