facebook

Aktuality

OZNÁMENIE O SKRININGOVOM TESTOVANÍ V OBCI

 22.01.2021

Vážení obyvatelia, skriningové tesotavie v obci Rokycany sa uskutoční v dňoch 23.01.2021-24.01.2021 v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.

Technické a hygienické prestávky sú plánované v čase od

12:00 hod. do 13:00 hod

a 16:30 hod. do 17:00 hod.

Testovanie sa uskutoční priebežne v priestoroch obecného úradu.

K testovaniu je potrebné predložiť doklad totožnosti. V priebehu testovania je potrebné dodržiavať vzdialenostné rozostupy, po čakacie doby mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, alebo vhodnou náhradou.

Postup pri testovaní:

1. Podáte doklad totožnosti administratívnemu pracovníkovi, ktorý si Vaše údaje zapíše

2. Vyfúkate si nos a použitú servítku vyhodíte do pripravenej nádoby

3. Dezinfikujete si ruky

4. Po vyzvaní zdravotníka pristúpite k testovaniu

5. Po otestovaní sa vzdialite na pripravené miesto určené na čakanie a vytrváte, kým nebudete vyzvaný k prebratiu testu

6. Výsledok testu je odovzdaný výlučne Vám do rúk v obálke

7. Po odovzdaní výsledku odchádzate do domáceho prostredia.

PROSÍM NEZDRŽIAVAJTE SA PRED OBECNÝM ÚRADOM A DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

S pozdravom 

                       Miloš Jaš

                    starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu