facebook

Aktuality

ZÁMER ODPREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU-Olejár Bohdan

 18.11.2020

Uznesenie 23/2020 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce Rokycany, č. parcely 145/15 vo výmere 145 m2 Bohdanovi Olejárovi, za odkúpnu cenu stanovenp znaleckým posudkom vypracovaným Marekom Gmitrom č. 16/2020 v cene 455,30€. Pozemok sa odpredáva priamym predajom z dôvodu, že je v dlhodobom užívaní žiadateľa Bohadana Olejára.

Uznesenie bolo schválené dňa 09.11.2020 a starostom podpísané.

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu