facebook

Aktuality

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 30.04.2020

Riaditeľstvo MŠ v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021. Zápis detí bude prebiehať dňa 18.5.2020, v čase od 8:00 do 11:00 hod. v kancelárii TSP (terénnych sociálnych pracovníčok), kde si rodičia môžu vyzdvihnúť prihlášky. 

Z dôvodu nariadení o obmedzení sociálneho kontaktu pre šíriace sa ochorenie COVID-19, sa zápis uskutoční bez prítomností detí.

Deti sa prijímajú na základe podania vyplnennej písomnej žiadosti.

Na predprimárne vzdelanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch rokov do šiestich rokov
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka MŠ.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 25. mája 2020.

Priebežne mimo zápisu, možno prijať do MŠ deti, ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdeôávanie. Deti, ktoré neboli prijaté v školskom ruku 2019/2020 si musia opäť podať prihlášku.

                                                                                                      Renáta Pekárová

                                                                                                        riaditeľka MŠ

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu