facebook

Aktuality

INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA K NOVÉMU KORONAVÍRUSU A OCHORENIU COVID-19

 29.03.2020

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19, prinášame obyvateľom obce Rokycany balíček opatrení a informácií o situácii na území obce Rokycany.

V prvom rade chceme ubezpečiť obyvateľov obce, že sme sa v spolupráci s mestským úradom Prešov, samosprávnym krajom, RUVZ, okresnou políciou Prešov, dobrovoľníkmi, pracovníkmi obecného úradu zodpovedne pripravili na vzniknutú situáciu. Z fázy prípravy sme sa dostali do fázy spomaľovania šírenia COVID-19. K tomu, aby sme boli v boji s touto rýchlo sa šíriacou chorobou uspeli, musíme vyť súdržní a zodpovední nielen voči sebe, ale aj k svojmu okoliu. Ubezpečujem Vás, že robíme všetko preto, aby sme boli čo najlepšie pripravení v čo najväčšej miere vírus spomaliť (používaním ochranných pomôcok a dodržiavaním osobnej hygieny) a riešiť prípadný nárast infikovaných a chorých. Za najdôležitejšie v tejto dobe považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácií, byť disciplinovaní a zodpovední. Riadiť sa karanténnymi opatreniami vyhlásenými vládou a hlavým hygienikom.

Na základe vyhlásenia mimoriadneho stavu, žiadam obyvateľov o:

 • dodržiavanie 14 dňovej karanténny pre občanov, ktorí prichádzajú zo zahraničia a všetkých členov, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. Nedodržanie karanténny je trestané pokutou 1.659€;
 • zatvorenie ZŠ a MŠ do odvolania
 • zrušenie všetkých hromadných podujatí, vrátane rodinných osláv, ktorých sa zúčastňuje viac ako 3 osoby;
 • obmedzená prevádzka obchodov;
 • pri nakupovaní vyhradený čas pre seniorov od 9:00 hod. do 12:00 hod.;
 • pri nakupovaní dodržiavajte odstup minimálne 2 metrov;
 • pri rozlohe 25 m² sa v predajni môže nachádzať maximálne 1 osoba;
 • zatvorenie zábavných podnikov, krčmy;
 • obmedzenie prevádzky pracovníkov obecného úradu, kde nariaďujem prácu z domu. Vybavovaná agenda bude iba telefonicky na tel. číslach:

0911 531 394 – starosta obce;

0911 531 396 – pracovníčka OcÚ

0911 538 255 – terénna sociálna pracovníčka

 • zakazujem vychádzať mimo miesta bydliska bez rúška, alebo jeho náhrady;
 • nástup do autobusu SAD je výhradne s ochranou nosa a tváre;
 • SAD premáva v prázdninovom  režime;
 • termín na vyrúbenie daní a ich zaplatenie sa presúva na termín, ktorý zatiaľ nie je určený;
 • občania, ktorí trpia príznakmi – majú zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov v prvom rade svoje ťažkosti oznámte Vášmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý Vás bude následne inštruovať;
 • sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároky poistencov na ošetrovné tak, aby bol obmedzený osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Tieto postupy platia
 • iba v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy;
 • úrad práce sociálnych vecí a rodiny, žiada obyvateľov Rokycan, aby s ním komunikovali predovšetkým telefonicky, písomne. Žiada nás o obmedzenie priameho kontaktu s úradníkmi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Opatrenia obecného úradu:

 • rozdávanie ochranných rúšok pre obyvateľov obce – termín: priebežne, do odvolania
 • kontrola dodržiavania odporúčaní – termín: priebežne, do odvolania
 • miestna občianska poriadková služba kontroluje dodržiavanie karanténnych opatrení v obci – termín: priebežne do odvolania;
 • roznášanie obedov pre seniorov zabezpečené zamestnancom, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe §10, alebo §12;
 • v prípade potreby zabezpečené nákupy pre seniorov a jednotlivcov v karanténne na základe telefonickej objednávky;
 • poskytovanie prípadnej sociálnej pomoci bude zabezpečované prostredníctvom neziskovej organizácie a dobrovoľníkov

O situácii v obci Vás budeme priebežne informovať a naše odporúčania a opatrenia budú sporadicky upravované podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia so šíriacim sa infekčným ochorením v obci Rokycany, v priľahlých obciach, meste Prešov a na celom území SR.

S pozdravom

V Rokycanoch: 29.03.2020                                             ...........................................

                                                                                                 Miloš Jaš

                                                                                               starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu