facebook

Aktuality

ROKYCANSKÝ HLAS

 04.03.2020

"ROKYCANSKÝ HLAS"

Vážení spoluobčania,

Rád by som Vás touto cestou poinformoval o činnosti v obci v roku 2019 a o plánoch na ďalšie obdobie.             

21.12.2018 som nastúpil do funkcie starostu obce bez pracovníčky obecného úradu. Hneď počas Vianočných sviatkov obec zabezpečovala údržbu obecných komunikácií. V roku 2019 som chcel pokračovať v projektoch, ktoré som zanechal z roku 2014, no projekty som nenašiel (geometrický plán SPF za obecným úradom, v pláne bola materská a základná škola, rozšírenie sály obecného úradu). Zanechal som schválený pojekt Regulácia Brežanského potoka v hodnote 400.000 eur, ktorý nebol realizovaný. Začal som preto realizovať projekt, ktorý schválilo bývalé vedenie obce - Komunitné centrum. Po dotiahnutí potrebnej dokumentácie a podpísaní Zmluvy o nenávratý finančný príspevok sme v jeseni začali projekt prestavby komunitného centra realizovať.

Zapojili sme sa do výzvy a spustili sme projekt Miestna občianska poriadková služba v hodnote 100 000 eur. Obnovili sme projekt terénne sociálne pracovníčky, ktoré pomáhajú občanom obce pri vybavovaní agendy. Ich mzdy sú tiež preplácané z európskych peňazí.

Máme tiež rozpracované projekty na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami, výstavbu materskej škôlky, rozšírenie sály obecného úradu, výstavbu garáží pre DHZ a rozpracovanú dohodu s Agrovýrobou na odkúpenie vodojemu v sume 2.000 eur pre potreby DHZ, v prípade požiaru by nemuseli chodiť čerpať vodu do susedných obcí. Ďalej máme v pláne výstavbu multifunkčného ihriska, cyklistickýh chodníkov spájajúcich okolité obce - Bzenov, Rokycany, Brežany, Bajerov, Kvačany a Žipov. Rozpracovaný je aj projekt obecného vodovodu.

V máji sme organizovali Deň matiek, v lete futbalový turnaj, v auguste výlet dôchodcov, v jeseni Mergecanské fajnoty. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto akcií, zvlášť tým, ktorí sa podieľali na ich príprave. V Margecanoch našu obec reprezentovali ženy, ktoré úspešne varili špeciality a sú srdečne pozvané a vítané v Margecanoch aj tento rok, tiež im ďakujem za ochotu reprezentovať našu obec. Autobus, ktorým sme sa doviezli a odviezli z Margecan nám zaplatila firma FÚRA.

Aj na ďalšej akcii v roku 2019 - Mikuláš, sa podieľali sponzori z našej obce a ľudia ochotní pomôcť. Ďakujem sponzorom za to, že sa postarali, aby sme nezamrzli, kuchárom za super kapustnicu a členom Klubu dôchodcov za krásny vianočný stromček, ktorý nám darovali, postavili a vyzdobili. V roku 2019 vznikol v našej obci Klub dôchodcov, ďakujem pánovi Beňkovi za túto výbornú myšlienku.

Na Mikulášovi sa podieľali aj naši hasiči, ktorým sa chcem tiež poďakovať za spoluprácu či už pri preberaní nového auta alebo počas Mikuláša, keď ako správni hasiči bez prípravy nasadli do áut a predviedli ich deťom a varejnosti. V tomto roku by sme chceli spoločne zorganizovať aj ďalšie akcie.

Chcem sa poďakovať aj naším aktivačným pracovníkom, menším obecným službám a poriadkovým hliadkam za skrášľovanie, upratovanie a kosenie v obci a na cintoríne.

Ďakujem a teším sa na spoluprácu pri našich projektoch, akciách na zveľadenie našej obce.

                                                                                               Miloš Jaš

                                                                                            starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu