facebook

Aktuality

TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2019

 17.02.2020

VÝPOČET TRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV OBEC ROKYCANY
V zmysle prílohy č. 2 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení Zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ÚVKO=((m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n)/mKO)*100%
Čitateľ vzorca ,,m zložka 1 až m zložka n"
Zložka Kód opadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
m zložka 1 200101 papier a lepenka 1 461
m zložka 2 200102 sklo 12 617
m zložka 3 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 4
m zložka 4 200104 obaly z kovu 34
m zložka 5 200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 95
m zložka 6 200136 vyradené elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 0
m zložka 7 200139 plasty 7 434
SPOLU 21 645
Menovateľ ,,mKO"
Kód opadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
200101 papier a lepenka 1 460
200102 sklo 12 617
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 4
200104 obaly z kovu 34
200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 95
200136 vyradené elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 0
200139 plasty 7 434
200301 zmesový komunálny odpad 60 100
200307 objemový odpad 18 390
SPOLU mKO 100 134
Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2019 = 21645/100134x100%
ÚVKO =  0,216 x100% 21,62
V Rokycanoch 17.02.2020 odtlačok pečiatky a podpis

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu