facebook

Aktuality

Pozvánka na OZ 5.2.2020 o 17:00 hod.

 31.01.2020

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 29/2020                                                                                  V Rokycanoch  31.01. 2020

                    POZVÁNKA                 

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  05. február 2020 o 17.00 hod.

v sále Obecného úradu.

Program:    1. Otvorenie zasadnutia

                            2. Schválenie programu schôdze

                            3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                            4. Určenie návrhovej komisie

                            5. Kontrola uznesení

                            6. Správa audítora

                            7. Upresnenie a doplnenie informácií k referendu o odvolaní starostu

                            8. Rôzne

                            9. Diskusia

                            10. Záver

                 

               

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                                 starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu