facebook

Aktuality

Vyjadrenie spoločnosti STAV-KOMPT, s. r. o.

 14.01.2020

Dobrý deň,

Odpovedáme na  Váš e-mail zo dňa 12.1.2020 na stavebné práce stavby : „ Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia  a fungovania komunitného centra v obci Rokycany – stavebné práce “.

Na stavbu sme nastúpili hneď po podpise Zmluvy o dielo 26.9.2019.

Po vybúraní atikového muriva a pred montážou obvodových stien z oceľových obvodových segmentov sa zistilo, že chýba železobetónový veniec, do ktorého sa obvodové steny musia zakotviť. Namiesto venca tam bolo tehlové murivo. Stropná doska je zo žel. bet. panelov PZD, ktoré boli voľne uložené bez  vyrovnávajúceho poteru a izolácie.

Projektant na základe nášho podnetu naprojektoval konštrukciu nového venca vrátane  výpisu armatúry, ktorú sme hneď objednali. Stropná doska bola zakrytá celtami. Medzitým došlo k mimoriadne  niekoľkodňovému daždivému počasiu, ktoré sa dlhodobo nedalo predvídať a týmto došlo aj napriek prekrytiu celtami k zatečeniu.

Po zabetónovaní venca a  niekoľkodňovej technologickej prestávke sa začalo s montážou oceľovej konštrukcie obvodových stien. Počas montáže OK obvodových stien sa zistilo, že nadstavba je naprojektovaná o 3,17 m dlhšia, ako je  skutočnosť. Týmto bolo potrebné zmeniť dispozičné riešenie stavby, čo sa týka architektonického riešenia, ako aj jednotlivých profesií- voda, vykurovanie, elektroinštalácia.

Na základe nového dispozičného riešenia sa musela časť obvodovej oceľovej konštrukcie prerobiť, čo  taktiež trvalo nejakú dobu.

Všetky tieto skutočnosti sú zapísané v stavebnom denníku.

S pozdravom

STAV-KOMPT, s.r.o.

Prešov


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu