facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 16.12.2019

 12.12.2019

                                                     

                                                                                                          V Rokycanoch 11.12.2019

POZVÁNKA

podľa §12, ods. 1, tretej vety Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

16. decembra 2019 o 17:30 hod.

v priestoroch materskej školy

Program:      1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4. Kontrola uznesení

                     5. Rozpočet OcÚ a ZŠ – návrh na rok 2020

                     6.  Rozpočtové opatrenia

                     7. Návrh VZN – kanalizácia

                     8. Návrh dodatku VZN – komunálny odpad

                     9. Vyhodnotenie ponúk elektrických rozvodov pre obecný úrad

                     10. Prerozdelenie 30% úväzku medzi poslancov obecného zastupiteľstva

                     11. Odsúhlasenie neoprávnených výdavkov

                     12. Osobné motorové vozidlo (žiadosť o použitie)

                     13. Žiadosť seniorov o príspevok

                     14. Rôzne

                     15. Diskusia

                     16. Záver

                                                                              Miloš Jaš

                                                                       starosta obce Rokycany


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu