facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 13.12.2019

 10.12.2019

                                                                                                          V Rokycanoch 10.12.2019

POZVÁNKA

podľa §12, ods. 1, tretej vety Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

13. decembra 2019 o 17:30 hod.

v priestoroch materskej školy

Program:      1. Otvorenie zasadnutia

                       2. Schválenie programu schôdze

                       3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                       4. Kontrola uznesení

                       5. Rozpočet OcÚ a ZŠ – návrh na rok 2020

                       6.  Rozpočtové opatrenia

                       7. Návrh VZN – kanalizácia

                      8. Návrh dodatku VZN – komunálny odpad

                     9. Vyhodnotenie ponúk elektrických rozvodov pre obecný úrad

                     10. Prerozdelenie 30% úväzku medzi poslancov obecného zastupiteľstva

                     11. Odsúhlasenie neoprávnených výdavkov

                     12. Osobné motorové vozidlo (žiadosť o použitie)

                     13. Rôzne

                     14. Diskusia

                     15. Záver

                                                                              Miloš Jaš

                                                                       starosta obce Rokycany


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu