facebook

Aktuality

Návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ

 30.11.2019

Návrh rozpočtu za organizáciu: Základná škola, Rokycany 46

na rok 2020

Príjmy:            3000€ (finančné, účelovo viazané dary)

Výdavky:

Stredisko 1 - Základná škola (prenesený výkon)

         - Mzdy:        122 000,-€

        - Odvody:       65 000,-€

       - Prevádzka:  30 000,-€

Stredisko 2 - Dohody o PČ (prenesený výkon)

       - Dohody          1 800,-€

      - Odvody:               640,- €

         Spolu za PV:   219 440,-€

Stredisko 3 - Školský klub detí - 1 vychovávateľka na 60% úväzok (originálne kompetencie)

      - Mzdy:               7 000,-€

      - Odvody            2 500,-€

      - Prevádzka:      4.030,-€

        Spolu za OK:  13 530,-€

Vypracovala: Mgra. Slavkovská Iveta

V Rokycanoch, dňa 28.11.2019

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu