facebook

Aktuality

MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 22.10.2019 o 16:00

 15.10.2019

                                                                                                          V Rokycanoch 15.10.2019

POZVÁNKA

podľa §12, ods. 1, tretej vety Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22. októbra 2019 o 16:00 hod.

v priestoroch Obecného úradu

Program:      1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4. Určenie návrhovej komisie

                     5. Základná škola – vymenovanie riaditeľa

                     6. Interpelácia poslancov

                     7. Rôzne

                     8. Diskusia

                     9. Záver

                                                                              Miloš Jaš

                                                                       starosta obce Rokycany


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu