facebook

Aktuality

Výsledky volieb EP

 27.05.2019

Odpis zápisnice

okrskovej volebnej komisie

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.5.2019

Volebný okrsok:           1                                             Obec: Rokycany

Kód okresnej volebnej

komisie                              Obec                                  Volebný okrsok

705                                     525111                               1

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                   669

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                  91

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                               91

Počet platných odovzdaných hlasov                                                                 88

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

SMER – sociálna demokracia                                             č. 1                           16

Kresťanská demokracia – Život a prosperita                    č. 2                             4

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                        č. 3                           11

KOREKTÚRA – Andrej Hryc                                                  č. 4                            1

Slovenská národná strana                                                   č. 5                             5

SME RODINA – Boris Kollár                                                č. 6                             2

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)        č. 7                           14

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI                          č. 8                             -

Strana práce                                                                           č. 9                              -

Strana tolerancia a spolunažívania                                    č. 10                            -

HLAS ĽUDU                                                                            č. 11                            1

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar

Kereszténydemokrata Szövetség                                      č. 12                              -

DOPRAVA                                                                               č. 13                           2

Kresťanskodemokratické hnutie                                      č. 14                         10

Strana zelených Slovenska                                               č. 15                           -

MOST – HÍD                                                                         č. 16                           -

PRIAMA DEMOKRACIA                                                      č. 17                           -

Strana rómskej koalície – SRK                                        č. 18                           -

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA                      č. 19                           -

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana

vlastencov                                                                            č. 20                           -

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség

Pártja                                                                                     č. 21                           -

DOMA DOBRE                                                                    č. 22                           -

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR –

strana práce                                                                       č. 23                           -

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                       č. 24                           -

Sloboda a Solidarita                                                         č. 25                           4

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku                      č. 26                           -

NAJ – Nezávislosť a Jednota                                           č. 27                           -

Kresťanská únia                                                                č. 28                         11

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU –

občianska demokracia                                                      č. 29                         7

Demokratická strana                                                         č. 30                           -

NÁRODNÁ KOALÍCIA                                                       č. 31                           -

CHYBOVÝ PROTOKOL

Kód chyby                                       Chybový oznam

I15                  Účasť vo voľbách je menšia alebo rovná ako 15%. Zapísaní voliči: 669, zúčastnení voliči: 91, účasť: 14%.

Odpis prílohy 1

k zápisnici okrskovej volebnej komisie a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1

v obci Rokycany

vo voľbách do Európskeho parlamentu

25.05.2019

Výsledky prednostného hlasovania

Kód okresnej volebnej

komisie                                 Obec                             Volebný okrsok

705                                       525111                          1

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Čís. pol.                                                                                                                Počet volič.,

str., pol.                  Názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície   ktorí

hn. alebo                                                                                                            využili právo pr.

koal.                                                                                                                          hl.

1                             SMER – sociálna demokracia                                               14

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 10             2.       6          3.       1            4.         -        5.           -
 1.  3              7.       -           8.       2            9.         -        10.         -
 1. -             12.       -           13.     1            14.       -

2                             Kresťanská demokracia – Život a prosperita                       4

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1.  3              2.       -           3.       -             4.         -        5.           -
 1.  1              7.       1          8.       -             9.         -        10.         1
 1. -             12.       -           13.     2            14.      

3                             Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                             10

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. -               2.       6          3.       2            4.         -        5.           -
 1. -               7.       -           8.       1            9.         -        10.         3
 1. -             12.       1          13.     1            14.       5

4                             KOREKTÚRA – Andrej Hryc                                                 1

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 1               2.                   3.                     4.                  5.          
 1.                  7.                   8.                     9.                  10.        
 1.               12.                   13.                   14.      

5                             Slovenská národná strana                                                         5

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. -               2.       -           3.       1            4.         -        5.           -
 1.  5              7.       -           8.       -             9.         -        10.         -
 1. 1            12.       -           13.     -             14.       -

6                             SME RODINA – Boris Kollár                                                   0

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. -               2.       -           3.       -             4.         -        5.           -
 1.  -              7.       -           8.       -             9.         -        10.         -
 1. -             12.       -           13.     -             14.       -

7                             OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)            13

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. -               2.       1          3.       13          4.         -        5.           -
 1. -               7.       1          8.       -             9.         -        10.         -
 1. -             12.       -           13.     -             14.       -

11                           HLAS ĽUDU                                                                                1

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 1               2.       1          3.       -             4.         -        5.           -
 1. -               7.       -           8.       -             9.         -        10.         -
 1. -             12.       -           13.     -             14.       -

13                           DOPRAVA                                                                                      2

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 2               2.       1          3.       -             4.         -        5.           -
 1. -               7.       -           8.       1            9.         -        10.         -
 1. -             12.       -           13.                   14.      

14                           Kresťanskodemokratické hnutie                                                       10

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 5               2.       -           3.       -             4.         -        5.           -
 1. 1               7.       1          8.       -             9.         -        10.         -
 1. -             12.       2          13.     -             14.       6

25                           Sloboda a Solidarita                                                                               4

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 2               2.       -           3.       4            4.         -        5.           -
 1. -               7.       -           8.       -             9.         -        10.         -
 1. -             12.       -           13.     -             14.       -

28                           Kresťanská únia                                                                                    11

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 9               2.       7          3.       -             4.         -        5.           1
 1. -               7.       2          8.       -             9.         -        10.         -
 1. 1            12.                   13.                   14.      

29                    Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia     4

                     Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 1. 3               2.       1          3.       1            4.         -        5.           -
 1. -               7.       -           8.       1            9.         -        10.         1
 1. -             12.       -           13.     1            14.       -

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu