facebook

Aktuality

návrh rozpočtu 2019 výdavky

 01.02.2019

                     NÁVRH  ROZPOČTU  OBCE   ROKYCANY
NA ROK 2019
Bežné výdavky návrh 2019
01.1.1 Výdavky verejnej správy 106 390
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 5 031
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 300
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 10 290
04.5.1 Cestná doprava 800
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 13 600
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 15 600
06.2.0.   Rozvoj obcí 5 500
06.4.0 Verejné osvetlenie 15 100
08.2.0. Kultúrne lužby 2 000
08.1.0    Rekreácia, šport, kultúra 4 000
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 417
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1 124
08.6.0. Rekreácia, kultúra a náboženstvo  3 000
09.1.1. Predškolské zariadenie 47 687
09.6.0.1 Vedľajšie služby preprimárne 14 545
912 Primárne vzdelávanie
950 Vzdelávanie  nedefin. 27 952
960 Vedľajšie služby primárne  57 234
1020 Staroba 591
1040 Rodina a deti 4 270
1070 637 014 Soc. pomoc 500
Bežné výdavky obce : 336 931
Bežné výdavky ZŠ 212 300
ŠKD + ŠJ   ZŠ 0
Výdavky ZŠ spolu 212 300
Bežné výdavka obce  spolu 549 231
Kapitálové výdavky - nešpecifikované 58 779
Kapitálové výdavky spolu: 58 779
Výdavkové finančné operácie 
0111 821 005 Splátka úveru dlhodobý 12 000
Výdavkové finančné operácie spolu 12 000
Výdaje rozpočtu spolu 620 010
Sumarizácia
Bežné výdavky obce  336 931
Bežné výdavka ZŠ 212 300
Bežné výdavky spolu 549 231
Kapitálové výdavky spolu 58 779
Výdavkové finančné operácie 12 000
Rozpočtové výdavky spolu 620 010
Bežné príjmy  620 010
Kapitálové príjmy  0
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu 620 010
Hospodárenie celkom 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu